Periodická tabulka prvků - úvod

Knihy pro všechny generace

Ačkoli v dnešní době nejsou levné knihy příliš snadno k sehnání, přesto se lidé stále rádi věnují čtení. Velmi oblíbené jsou historické romány, které jsou plné poutavých příběhů a dějepisných událostí. Ani odborná literatura ale nezůstává pozadu a přitahuje pozornost čtenářů. Žánr, který se ale bude vždy velmi dobře prodávat, jsou knihy pro děti, z kterých se mohou ti nejmenší učit základním znalostem. Pokud nechcete za knihy dávat zbytečně mnoho peněz, pak máte na výběr buď nakupovat knihy z druhé ruky, nebo zkusit nákupy přes internet. internetové knihkupectví Beletrie nabízí kupříkladu příjemné ceny, ale také speciální výprodejové akce, kde lze knihy nakoupit až o polovinu levněji.

Periodická tabulka prvků představuje souhrn chemických prvků do přehledné tabulky. Periodická tabulka prvků je tvořena tak, že prvky jsou řazeny podle atomového čísla (od nejnižšího po nejvyšší) a dále dále jsou seskupené podle podobných a opakujících se vlastností (cyklických). V 18. století bylo známo maximálně 30 prvků pozdější periodické soustavy prvků. Avšak s následným rozvojem chemie rostla potřeba po seřazení prvků do určitého systému. Již v roce 1829 Johann Dobereiner představil světu svoji teorii skupin o třech prvcích (tzv. triádách). První, kdo sestavil periodickou tabulku, byl Dmitrij Ivanovič Mendělejev, který prvky v roce 1869 seřadil podle hmotnosti atomů jednotlivých prvků. Vznikla tak nejenom periodická tabulka prvků, ale především periodický zákon. První periodický zákon však nebyl zcela přesný a později byl opraven podle protonových čísel. Tuto úpravu provedl Henry Moseley. Dnes je tedy známo, že prvky nejsou řazeny podle atomové hmotnosti, avšak podle protonového čísla. Periodický zákon byl obecně přijat koncem devatenáctého století, především díky objevení Gallia, Skandia a Germania (Mendělejev předpověděl tyto prvky již dříve).

V současné době má periodická tabulka prvků následující uspořádání. Horizontálně jsou prvky řazeny podle protonového čísla a vertikálně podle skupin. Kromě nezbytného chemického symbolu se u každého prvku uvádí také vlastní atomové číslo a relativní atomová hmotnost (někdy periodická tabulka prvků obsahuje také další doplňkové údaje). Periodická tabulka prvků obsahuje prvky, které se na Zemi vyskytují přirozeně a také prvky, které byly vytvořeny umělou cestou. Kompletní periodická tabulka prvků tak v současnosti obsahuje celkem 117 prvků. Seskupení prvků odpovídá elektronovému obalu prvků tak, že jsou ve skupinách nad sebou prvky se shodným množstvím valenčních elektronů a zároveň vykazují obdobné chemické vlastnosti. Často se lze také setkat s dělením na hlavní a vedlejší prvky. Prvky hlavní skupiny periodické tabulky prvků jsou charakteristické tím, že mají valenční elektrony ve sférách s a p., zatímco prvky z vedlejší skupiny periodické tabulky prvků mají valenční elektrony ve slupkách d a f.

Periodická tabulka prvků